Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer

Svalund, J.

Samfunnspeilet 4 Statistisk sentralbyrå. 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer