Skip to main content

  • Svalund, J.

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer

  • Samfunnspeilet  | 
  • 2005
 
  • 4    
  • Oslo    
  • Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere