Skip to main content

  • Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

  • Samfunnsspeilet  | 
  • 2003
 

Fløtten, T. (2003). Hvordan har de fattige det? Samfunnsspeilet, 6/2003.

Fafo-forskere