Skip to main content

Kristin Alsos, Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli, Terje Olsen og Sissel Trygstad

Innledning

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Alsos, K., Fløtten, T., Kavli, H. C., Olsen, T. & Trygstad, S. C. (2023). Innledning. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 13–32). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-01