Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

2017

Open access

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society