Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor

Beret Bråten

Beret Bråten og Cecilie Thun (red) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge Akademika 2013

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor