Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat Fagbokforlaget 2015

Forskningstema: Gjennomføring og frafall
Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell