Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Døden et kirkelig anliggende

Beret Bråten

Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.) Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt. Scandinavian Academic Press 2019

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende