Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier

Beret Bråten

Harriet Bjerrum Nielsen (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen Universitetsforlaget 2014

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier