Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes

Beret Bråten

Sosiologi i dag nr.3-4/2011 2011

Forskere på Fafo: Beret Bråten

’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes