Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modelle i endring Gyldendal akademisk 2007

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Inger Marie Hagen

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter