Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representative participation

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Transfer 3-4/2009 Etui 2009

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad

Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representative participation