Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Frøydis Bakken og Magne Bråthen

Arbeid og velferd nr. 1-2008 2008

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer