Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Johannes Sørbø og Magne Bråthen

Arbeid og velferd nr. 3-2009 2009

Les mer

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Permitteringer i en nedgangskonjunktur