Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer

Magne Bråthen og Anne-Cathrine Grambo

Arbeid og velferd nr. 2-2009 2009

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer