Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

I: Tone Fløtten (red.) Barnefattigdom Gyldendal Akademisk 2009

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Kommunenes arbeid med barnefattigdom