Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer

Silje Andresen

Norsk sosiologisk tidsskrift 03 / 2020 (Volum 4) 2020

Åpen tilgang på Idunn

Forskningstema: Skoleutvikling og elevenes læring

Forskere på Fafo: Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål