Skip to main content

  • Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål

Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer

  • Norsk sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2020
 
  • 03 / 2020 (Volum 4)

Andresen, S. (2020) Konflikt mellom dannelse og kompetansemål. Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer. Norsk sosiologisk tidsskrift 03 / 2020 (Volum 4). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-03-03

Fafo-forskere