Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger

Hanne Cecilie Kavli

2006

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger