Skip to main content

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige

En opinionsbasert tilnærming

 
Barnefattigdom    Tone Fløtten (red.)    Oslo    Gyldendal Akademisk

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere