Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

I: Tone Fløtten (red.) Barnefattigdom Gyldendal Akademisk 2009

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Når kan barn kalles fattige