Skip to main content

  • Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige

En opinionsbasert tilnærming

 
  • Barnefattigdom    
  • Tone Fløtten (red.)    
  • Oslo    
  • Gyldendal Akademisk

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere