Skip to main content

  • Olsen, Terje & Jenny Tägtström

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs?

 

Olsen, T. & Tägtström, J. (2014). NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? Psykisk Hälsa, årgang 55, s 10-17.

Fafo-forskere