Skip to main content

Nerina Weiss

Ønsket om å bli som andre barn

Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad

 

Weiss, N. (2015). Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal.

Fafo-forskere