Skip to main content

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet?

 

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.