Skip to main content

  • Synnøve Jahnsen

På nett med menn som kjøper sex

Analyse av diskusjonsforumet på www.sexhandel.no

 
  • Prostitusjon i Norden.    
  • M-L. Skilbrei & C. Holmstrøm, C. (Red.)
Jahnsen, S (2008). På nett med menn som kjøper sex: Analyse av diskusjonsforumet på www.sexhandel.no. I M-L. Skilbrei & C. Holmstrøm, C. (Red.), Prostitusjon i Norden. (s. 277-299) Nordiska ministerrådet.