Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Palestinske flyktningers kår i Libanon etter Nahr al-Bared

Åge Arild Tiltnes

Babylon 1 2008

Forskningstema: Midtøsten og Nord-Afrika

Forskere på Fafo: Åge Arild Tiltnes

Palestinske flyktningers kår i Libanon etter Nahr al-Bared