Skip to main content

  • Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie

  • Samfunnsspeilet  | 
  • 2005
 
  • 4    
  • Oslo    
  • Statistisk Sentralbyrå

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere