Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Journal of Social Policy Vol. 37 2008

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data