Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

2017

Abstract

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?