Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Scandinavian Journal of Public Health 39 (Suppl 6) 2011

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway