Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The Public Sphere in the Nordic Model

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

2017

Open access

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

The Public Sphere in the Nordic Model