Skip to main content

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?

Arbeidsrett og arbeidsliv |  2010
 
Bind 5

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Fafo-forskere