Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?

Kristin Alsos

Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 5 2010

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?