Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People

Inger Lise Skog Hansen

, 2018

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People