Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?

Sissel C. Trygstad

I: Nils Finstad & Nils Aarsæther Utviklingskommunen Kommuneforlaget 2003

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?