Skip to main content

  • Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?

 
  • Utviklingskommunen    
  • Nils Finstad & Nils Aarsæther    
  • Oslo    
  • Kommuneforlaget    
  • 82-446-0957-5

Trygstad, S. (2003), "Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?" I Finstad, N og Aarsæther, N (2003): Utviklingskommunen. Oslo, Kommuneforlaget

Fafo-forskere