Skip to main content

  • Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

  • Tidsskrift for Ungdomsforskning  | 
  • 2004
 
  • 4(2)

Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

Fafo-forskere