Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Tidsskrift for Ungdomsforskning 4(2) 2004

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida