Avhandlinger

Rapportsøk

Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Mari Brekke Holden

Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser