Skip to main content
Avhandlinger
  • Jørgen Svalund

Arbeid og autonomi

 

Svalund, J. (2002). Arbeid og autonomi. En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning. Hovedoppgave, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere