Skip to main content

Avvik og/eller kulturell minoritet?

Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.

Avhandlinger |  1997
5. februar 1997

Østberg, T. (1997). Avvik og/eller kulturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere