Skip to main content
Avhandlinger
  • T. Midtsundstad

Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet

 

T. Midtsundstad (1989). Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet. Hovedoppgave ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere