Publikasjoner

Rapportsøk

Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte

Elisabeth Melander Stene

Fafo-rapport 141

Nettutgave

Rapporten tar for seg de internasjonale og nasjonale endringene banknæringen vil møte i årene som kommer, og hvilke utfordringer det stiller ansatte og Norske Bankfunksjonærers Forbund (NBF) overfor. Rapporten drøfter blant annet følgende problemstillinger:

  • Konsekvenser for norsk banknæring av en tilpasning til EFs indre marked.
  • Holdninger blant de ansatte til at staten kontrollerer store deler av banknæringen.
  • Ny og teknologibasert konkurranse om samfunnets betalingsstrømmer.
  • Personalbehovet i og tilbyderne på morgendagens bankmarked.
  • Hva vil de strukturelle endringene bety for NBF, og hvilke faglige strategier kan forbundet møte en mer sammensatt banknæring med?

Utgitt: 1992 Id-nr.: 141