Skip to main content
Bøker
  • Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

 
  • Oslo    
  • Gyldendal Forlag

Fløtten, T. (red.) (2009). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere