Skip to main content

Barnefattigdom

Bøker |  2009
27. januar 2015
Oslo    Gyldendal Forlag

Fløtten, T. (red.) (2009). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere