Skip to main content

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

  • Bøker  | 
  • 2007
  • 24. april 2015
  • Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!    
  • Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad    
  • Oslo    
  • Gyldendal akademisk    
  • 13 978-82-05-35330-5

Skivenes, M. & S.C. Trygstad (2007), Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra! Oslo: Gyldendal Akademisk. Andre utgave.

Fafo-forskere