Skip to main content

Læringsmiljø og gjennomføring

Bokkapitler |  2015
23. juni 2015
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport    Høst, H. (red.)    Bergen    Universitetet i Bergen

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen

Fafo-forskere