Skip to main content
Bokkapitler
  • Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

Læringsmiljø og gjennomføring

 
  • Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport    
  • Høst, H. (red.)    
  • Bergen    
  • Universitetet i Bergen

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen