Skip to main content
Bokkapitler
  • Olsen, O. J. og Reegård, K.

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp

 
  • Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen    
  • Høst, H. (red.)    
  • Bergen    
  • Universitetet i Bergen

Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen