Skip to main content

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid

  • Bokkapitler  | 
  • 2014
  • 23. juni 2015
  • Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen    
  • Høst, H. (red.)    
  • Bergen    
  • Universitetet i Bergen

Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen

Fafo-forskere