Bokkapitler

Rapportsøk

Ulikhet, effektivitet og rettferdighet

Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

1992

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Ulikhet, effektivitet og rettferdighet