Skip to main content
  • Monica Lund

De frivillige og de fattige

Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

  • Fafo-rapport 528
  • Fafo-rapport 528

I denne rapporten kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og desember 2005. Vi ser her på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand. Videre ser vi på hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis. Blikket rettes også mot kjennetegn ved de organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finanisering av tilbudet og tilgjengelighet.

  • Publisert: 21. februar 2006
  • Ordrenr. 528
Last ned publikasjonen