Skip to main content
  • Martin Byrkjeland

Det gode arbeid. Kort versjon

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser
Dette heftet presenterer noen av de sentrale konklusjonene fra prosjektet «Det gode arbeid», som Fafo har gjennomført for Arbeids- og næringsavdelingen i LO. Prosjektet analyserer hvordan sentrale utviklingstrekk i norsk arbeidsliv påvirker mulighetene for å realisere det gode arbeid, med sikte på å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for fagbevegelsens strategi for det framtidige arbeidsmiljøet.

Prosjektet oppsummerer noe av den norske og utenlandske forskningen om temaet, samt diskusjoner i styringsgruppa for prosjektet, med representanter for forbunda i LO og med kollegaer på Fafo. De fleste opplysningene om tilstanden i norsk arbeidsmiljø er basert på Statistisk sentralbyrås Arbeids- og levekårsundersøkelse i 1996.

En mer utførlig presentasjon av resultater og argumentasjon finnes i hovedrapporten.
  • Publisert: 1. januar 1998
  • Ordrenr. 924