Skip to main content
Halvor Fauske

Det nye ungdomsopprøret

En sosiologisk undersøkelse av ungdomsopptøyene i Norge 1978-84

  • Fafo-rapport 041
  • Fafo-rapport 041

Natt til 1. mai 1978 brøt det ut opptøyer blant ungdom i Oslo. Dette ble de første av flere opptøyer i Oslo og andre steder i landet. Denne tilsynelatende «bølgen» av uro og opptøyer reiste flere spørsmål: Dreide det seg om et nytt ungdomsopprør? Hvorfor skjedde det nå? Var det et signal om en drastisk forverring av ungdommens kår?

Disse og andre spørsmål blir tatt opp i boken. Det gis en tolkning av hva som skjedde de forskjellige stedene og av hvorfor det skjedde. De ulike oppfatningene av hva som skjedde blir satt mot hverandre, og det blir drøftet hvilke konsekvenser oppfatningene fikk for senere hendelser. Spørsmålet om hvorfor det ble opptøyer diskuteres i lys av samfunnsvitenskapelige teorier, og sammenhengen mellom forklaringstype og valg av tiltaksstrategi blir også belyst.

Med utgangspunkt i opptøyene tas det også opp en del generelle problemstillinger. Blant annet drøftes politiets og massemedias betydning for ungdomsfenomenere som opptøyer, hvordan ulike profesjoner «kjemper» for sine definisjoner og forklaringer av fenomenet og hvilke konsekvenser ulike tiltak innen ungdomssektoren kan ha.

  • Publisert: 3. januar 1985
  • Ordrenr. 041