Skip to main content
Martin Eide og Gudmund Hernes

Død og pine!

Om massemedia og helsepolitikk

  • Fafo-rapport 073
  • Fafo-rapport 073
(Pdfen, spesielt illustrasjoner, kan ha noe redusert kvalitet. Bokas vedlegg, 150 sider med oversikt over helsestoff i seks storaviser i utvalgte måneder i 1985, er utelatt i denne nettutgaven.)

Dette er en bok om medier og makt. Det er også en bok om medier og politikk. Og det er en bok om medier og helse. Sammenhengen er slik: Medier og makt er vevet tett sammen. Viktige tråder i veven viser seg i det politiske liv. I dag er helsepolitikk og helsereportasje ett område der noen av de mest sentrale trådene krysser hverandre.

Forfatternes diagnose er at normene for behandling av helsestoff også gjelder for andre stoffområder. Men i dag finner vi noen trekk i mest rendyrket form innen helsereportasjen. Mediemaktens ansikter - hvordan makt utøves og utspilles mellom medier, politikere og interessegrupper - speiles ekstra tydelig her.

Kampen om dagsorden i helsesektoren settes først i fokus. Hvilken rolle spiller medievri og mediedramaturgi? Deretter rettes oppmerksomheten mot innslaget av helse- og helsepolitisk stoff i seks norske storaviser. Hvilket omfang har det?
Hvilke tema trekkes inn? Hvilken rolle spiller politikerne og andre aktører? En tese er at formen - håndgrep i formidlingen - betyr noe for innholdet, for politikken, for beslutningsprosesser og for forståelsen av problemer. Derfor rettes søkelyset mot helsereportasjens typiske grep og vinklinger og mot hvordan pressens ulike selvbilder strukturerer stoffvalg og presentasjon.

  • Publisert: 7. januar 1987
  • Ordrenr. 073
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere