Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene

Tone Fløtten

1991

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene