Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Tone Fløtten

Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene

 

Fløtten, T. (1991). Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene. Arbeidsnotat 91:5. Oslo: ISF.

Fafo-forskere