Skip to main content

Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene

Ekstern rapport |  1991
13. november 2015

Fløtten, T. (1991). Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene. Arbeidsnotat 91:5. Oslo: ISF.

Fafo-forskere