Skip to main content

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser

Ekstern rapport |  2008
21. januar 2015
Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Background Paper for the IMER-Programme - Research in the field of Migration and Immigration The Research Council of Norway