Skip to main content

Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten

  • Ekstern rapport  | 
  • 2005
  • 26. januar 2016

Finnvold, J. E., Svalund, J. & Paulsen, B. (2005). Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten. Rapporter 1/2005. Oslo. Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere